Drogi obecny lub przyszły studencie Akademii Afro Loków™

Dbając o Twoją prywatność i jednocześnie o Twój cenny czas przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję wszystkich zasad związanych z ochroną Twojej prywatności, abyś czuł się komfortowo i bezpiecznie podczas korzystania z naszego serwisu.

 1. Administrator danych osobowych

 Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony www.afroloki-kurs.pl  oraz Akademii Afro Loków™ jest Marzena Ciechanowicz (zwana dalej Administratorem i będąca usługodawcą), założycielka i właścicielka firmy Maja Glam Studio™ wpisanej do rejestracji izby handlowej KVK Królestwa Zjednoczonych Niderlandów pod numerem kvk: 78137071. Siedziba firmy Maja Glam Studio™ znajduje się w Niderlandach pod adresem: Van de Kasteelestraat 11C, 2691 ZL ‘s-Gravenzande i jest zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej BTW-id: NL003290246B19.  Adres email siedziby firmy to: info@afroloki-kurs.pl 

 1. Cel i zakres zbierania danych

Dołączając do Akademii Afro Loków, zapisując się na darmowy Newsletter czy kontaktując się z nami drogą elektroniczną w innych sprawach, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom trzecim bez Twojej zgody.

Dane osobowe będą zbierane oraz przetwarzane tylko w celu realizacji usług dotyczących kursów online realizowanych przez Akademię Afro Loków lub w celu informacji o tej usłudze. 

Uprawnienie RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych
 • prawo do zmiany danych osobowych
 • prawo do żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • prawo do wniesienia skarg i sprzeciwów co do przetwarzania danych osobowych
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Pełne opis zasad związanych z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. 

Jako usługodawca zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych i komunikacyjnych stworzonych dla Akademii Afro Loków. Twój adres email będzie użyty w celu wysyłania możliwości dotyczących dołączenia do naszych programów społecznościowych oraz Aplikacji Komunikacyjnych takich jak Messenger, WhatsApp, Slack. 

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych Akademii Afro Loków. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem do podjęcia współpracy przy świadczonych usługach przez Usługodawcę.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem,
 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

 1. Miejsca gromadzenia danych osobowych

Dane logowania zgromadzone na koncie użytkownika przetwarzane są w ramach systemu Tutor LMS i przechowywane na serwerze wykupionym przez Usługodawcę. 

Dodatkowymi serwisami, w których przechowujemy bezpiecznie dane użytkowników to systemy email marketingu, konta komunikatorów Slack, serwis Manychat, sklep WooCommerce i inne narzędzia zintegrowane z platformą szkoleniową Akademii Afro Loków. 

Twoje dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będziesz posiadać konto użytkownika na platformie kursów Akademii Afro Loków. . Po usunięciu konta, twoje dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

  

 1. Pliki cookies

 1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „stałe” oraz „analityczne”.

1.2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

1.3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie poruszania się na Stronie. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie www.marketingnaluzie.com. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.

 1. Postanowienie końcowe

 1. Administrator dokłada wszelkich starań i stosuje środki techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa Unii Europejskiej i Królestwa Zjednoczonych Niderlandów.